Dwaalgedrag, waar leg je de grens?

Uiting van een gevoel

Dwaalgedrag is een uiting van een gevoel, een onrust. Iemand met dementie kampt met verschillende erg ingrijpende verlieservaringen, hij of zij vergeet nieuwe indrukken en gebeurtenissen, heeft last van verwardheid in tijd, ruimte en persoon en kan met moeite zaken of personen identificeren of praktische handelingen uitvoeren. Deze ervaringen kunnen leiden tot de ontwikkeling van dwaalgedrag. De oudere is onrustig en tracht door te dwalen terug te vinden wat hij of zij verloren is. Bewust of onbewust dwalen werkt rustgevend en kan de dwalende een gevoel van vervulling geven.

Veilig in het WZC

Alhoewel niet elke dwalende ook verdwaalt, kan dit voor de omgeving erg stresserend zijn. Familie en vrienden zijn bezorgd en willen graag een veilige omgeving creëren voor de oudere met dwaalgedrag. Maar wat wilt de dwalende zelf?
 
Bij bewoners met dementie of dwaalgedrag bestaat er soms een fijne lijn tussen het creëren van een veilige omgeving en het bewaken van de integriteit en bewegingsvrijheid van zijn persoon. Als zorginstelling is het niet alleen belangrijk de voor- en nadelen van elk systeem te overwegen, maar ook om bij bewoners en familie te informeren naar hun noden. Wat is hun vraag? Kan het WZC hieraan voldoen, is het voorbereid?BOSCH voor alle situaties

Beschermen zonder te controleren

Het is aan de zorginstelling om aan de hand van de antwoorden op deze vragen een weloverwogen keuze te maken over het precieze werkingsprincipe van de gewenste locatiedetectie.

In het geval van GPS-tracking is het zeker niet onbelangrijk om na te gaan of de ruime omgeving van het woonzorgcentrum hier op voorzien is. Het is hierbij namelijk niet mogelijk grenzen op te leggen aan de dwalende, noch om de dwalende te verhinderen bepaalde handelingen te doen, zoals bijvoorbeeld een drukke straat over te steken, de bus te nemen,… Ook moeten er duidelijke afspraken bestaan tussen de dwalende zelf, de familie en het WZC met betrekking tot de privacy van de dwalende. 

BOSCH polsbandIn veel gevallen is het echter nodig fysieke grenzen te stellen aan het dwaalgedrag van de bewoner. Dit impliceert echter niet dat het dwaalgedrag zelf ook aan banden gelegd wordt. Een bewoner met dwaalgedrag heeft een nood en wilt deze vervullen door te dwalen, het is dan ook aangewezen een omgeving te voorzien waarin hij veilig zijn weg kan gaan. De gemakkelijkste manier om dit te realiseren is om een (beperkte) vorm van locatiedetectie te voorzien waarbij er een integratie plaatsvindt met het verpleegoproepsysteem. Antennes of wandzenders markeren hierbij een gebied, bijvoorbeeld rond een deur, waarin een alarm afgaat of waarbij een deur automatisch wordt gesloten als een bewoner met een dementiezender nadert. Zo kan de verpleging adequaat optreden en wordt de dwalende gerust gelaten als hij zich niet in een gevarenzone bevindt.
 
Als voetnoot willen wij nog graag meegeven dat onderzoek heeft uitgewezen dat personen met dementie zich in een vroeg stadium extra bewust kunnen worden van hun beperking en hun zelfvertrouwen geschaad kan worden als zij gedwongen worden bij elke verplaatsing een speciaal zendertje te dragen. Het is daarom voordelig als er voor de zorgvragende geen of nauwelijks onderscheid te maken is tussen een “gewoon” mobiel oproepsysteem en eentje met locatiedetectie.

Iedereen mee

Het is zeker niet onbelangrijk dat ondernemers en architecten zich bewust zijn van de problematiek van dwaalgedrag en dementie en hier reeds in een allereerste fase rekening mee houden bij het ontwerp van een nieuwe zorginstelling of bij een renovatie. Op deze manier kan er met een minimale inspanning een aangename woon-en leefomgeving gecreëerd worden voor alle bewoners van het woonzorgcentrum.

Heeft u vragen over de implementatie van dwaaldetectie in uw zorginstelling? Neem contact op met de gekende vertegenwoordigers of raadpleeg onze verkoopafdeling via sales@essec.be of op het nummer 011 450 480. Wij helpen u graag verder.

FACEBOOK

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in op onze nieuwsbrief!

 


 
Inschrijven

HEEFT U VRAGEN?

Contacteer onsContacteer ons.

anaXis NV