SIP AcoustiCall // akoestische bewaking

Geluid in de kamer? Toch maar eens kijken.

Met AcoustiCall biedt iCall de mogelijkheid om automatisch een oproep te initiëren zodra het geluid in de kamer een vooraf bepaald geluidsniveau of -lengte overschrijdt.

AcoustiCall biedt hulp wanneer een patiënt of bewoner niet in staat is om zelfstandig een verpleegoproep uit te voeren. U hoeft enkel een begin- en eindtijd voor de akoestische bewaking in te stellen.

De akoestische oproepeenheid kan eenvoudig en individueel per kamer worden geprogrammeerd op de iCall SIP-touch verpleegpost. Zo wordt elke unit afgestemd op de noden van de patiënt of bewoner.

Andere slimme sensoren

iTrack

Valpreventie

Dwaaldetectie

iCall
Verpleegoproep