Privacybeleid

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.essec.be.

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina van de Gravatar dienst kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media

Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de site kunnen de afbeeldingen van de site downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je e-mailadres en site in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor je gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je onze inlogpagina bezoekt, slaan we een tijdelijke cookie op om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met je login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van je account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere sites

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht.

Deze sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die site.

Met wie we je gegevens delen

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich op onze site registreren (indien aanwezig), slaan we ook de persoonlijke informatie op die ze verstrekken in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen op ieder moment hun persoonlijke informatie bekijken, bewerken of verwijderen (behalve dat ze hun gebruikersnaam niet kunnen wijzigen). Site beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en bewerken.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Waar we je gegevens naartoe sturen

Mogelijk worden reacties van bezoekers gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectie service.

Emaildisclaimer (NL)

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor gebruik door de perso(o)n(en) vermeld als ontvanger(s) en kan persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u dit bericht ten onrechte hebt ontvangen, gelieve de afzender te verwittigen en dit bericht onmiddellijk van uw systeem te verwijderen. Het direct of indirect kopiëren, openbaar maken, distribueren, afdrukken, publiceren en/of op enigerlei wijze gebruiken van dit bericht of een deel daarvan is ten strengste verboden als u niet de beoogde ontvanger(s) bent. Dit bericht en alle bijbehorende bijlagen kunnen in geen geval als juridisch bindend worden beschouwd zonder de schriftelijke toestemming van Essec Group. Essec Group is niet verantwoordelijk voor verlies en/of schade als gevolg van fouten en/of omissies in haar e mailberichten.

Emaildisclaimer (FR)

Ce message est destiné à l’usage exclusif de la (des) personne(s) mentionnée(s) comme destinataire(s) et peut contenir des informations personnelles et/ou confidentielles. Si vous avez reçu ce message par erreur, veuillez en informer l’expéditeur et supprimer immédiatement ce message de votre système. La copie, la divulgation, la distribution, l’impression, la publication et/ou l’utilisation directe ou indirecte de ce message ou de toute partie de celui-ci par quelque moyen que ce soit est strictement interdite si vous n’êtes pas le(s) destinataire(s) prévu(s). Ce message et toute pièce jointe ne peuvent en aucun cas être considérés comme juridiquement contraignants sans l’accord écrit du groupe Essec. Le groupe Essec n’est pas responsable des pertes et/ou dommages résultant d’erreurs et/ou d’omissions dans ses messages électroniques.

Emaildisclaimer (ENG)

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information.
If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message from your system immediately.
Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publishing and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the written consent from Essec Group. Essec Group is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e mail messages.