FLEXIBELE ZORG- COMMUNICATIE

Zeg maar ‘JA’ tegen Essec!

Het aanbod en gebruik van technologische toepassingen in de zorgsector neemt razendsnel toe. Dankzij onze ervaring in telefonie, alarmering en zorgcommunicatie hebben wij een selectie kunnen maken van 11 slimme en beproefde sensoren die uw verplegend personeel helpen met hun dagelijkse zorgtaken. Elk met hun eigen specifieke toepassingen. 

Wat zijn de voordelen van een slimme sensor?

In een sector waar de beschikbare middelen voor kwalitatieve zorgverlening dagelijks onder druk staan, kunnen slimme sensoren het verschil maken. Ze stellen uw personeel in staat om sneller en adequater te reageren in geval van een oproep. Bovendien zorgen
de sensoren ervoor dat de privacy van uw bewoners of patiënten gerespecteerd blijft. Geen onnodige nachtelijke bezoekjes, minder nood aan fixatie, afname van het aantal valincidenten en ga zo maar door.

01

ITRACK – DRAADLOZE
VERPLEEGOPROEP MET RTLS

iTrack maakt gebruik van drie beproefde technologieën. Elke technologie heeft haar eigen kenmerken om een betrouwbare werking te garanderen.

Alarmen en verpleegoproep worden uitgezonden op een speciale frequentie (433Mhz & 868Mhz).

BLE-technologie wordt gebruikt voor plaatsbepaling binnen gebouwen. Elke seconde wordt een signaal verzonden om de actuele positie te bepalen. Een intern ontwikkeld algoritme bepaalt de juiste positie en stelt deze ter beschikking van andere toepassingen, zoals de alarmserver, die in geval van een alarm de exacte locatie weergeeft.

RFID-technologie wordt gebruikt voor dwaaldetectie en deurbewaking.

02

SIP-ACOUSTICALL
AKOESTISCHE BEWAKING

Automatische oproepen op basis van geluid in de kamer

Met deze akoestische oproepeenheid biedt iCall de mogelijkheid om automatisch een oproep te initiëren van zodra het geluid in de kamer een vooraf gedefinieerd geluidsniveau en/of geluidslengte overschrijdt. Indien gewenst kan er ook een bepaald dagdeel (bijvoorbeeld ’s nachts) worden ingesteld wanneer akoestische bewaking gewenst is door middel van een begin- en eindtijd in te stellen.

Gebruik de AcoustiCall wanneer een patiënt of bewoner niet in staat is om zelfstandig een verpleegoproep uit te voeren. Iedere AcoustiCall unit kan eenvoudig en individueel per kamer worden geprogrammeerd op de iCall SIP-touch verpleegpost. Zo kan u iedere unit afstemmen op de noden van de patiënt of bewoner.

03

DWAALDETECTIE – DRAADLOZE
CONTACTMELDER

Personen met dementie of dwaalgedrag kunnen zich vaak slecht oriënteren en zo ongewenst de zorginstelling verlaten. De RAC draadloze contactmelder is de oplossing. Van zodra een deur of raam wordt geopend, geeft het een alarmsignaal naar het verplegend personeel. Het toestel is voorzien van een aan- en uitschakelaar.

04

OPTISCAN –
VALPREVENTIE

De unieke combinatie van infrarood- en draadloze technologie heeft zich bewezen als een betrouwbaar en flexibel inzetbaar signaleringssysteem waarmee valincidenten voorkomen kunnen worden. De Optiscan detecteert wanneer een bewoner aanstalte maakt het bed te verlaten. Een alarmsignaal wordt draadloos doorgegeven aan het verpleegoproepsysteem. Deze oproep geeft de verpleging de gelegenheid adequaat te reageren en zodoende ernstig letsel bij de cliënt te voorkomen.

05

BEDSCAN –
VALPREVENTIE

Met deze bedscan worden patiënten of bewoners op een humane manier beschermd tegen valincidenten. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per bewoner worden ingesteld. U bepaalt wanneer u gealarmeerd wilt worden. Met behulp van de klem kunt u de Bedscan eenvoudig op het bed monteren en indien gewenst verplaatsen naar een ander bed.

06

WETWATCHER
VOCHT DETECTIE

Urineverlies is een realistisch probleem bij ouderen en kinderen in onze samenleving. De WetWatcher detecteert grote en kleine hoeveelheden vocht en meldt dit draadloos via het oproepsysteem aan de hulpverlener.

07

WANGSCHAKELAAR –
FLEXIBELE OPROEP

Met deze bedscan worden patiënten of bewoners op een humane manier beschermd tegen valincidenten. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per bewoner worden ingesteld. U bepaalt wanneer u gealarmeerd wilt worden. Met behulp van de klem kunt u de Bedscan eenvoudig op het bed monteren en indien gewenst verplaatsen naar een ander bed.

08

BLAASPIJP –
FLEXIBELE OPROEP

De blaaspijp is geschikt voor patiënten met zeer beperkte bewegingsfuncties. Het meest veilige en comfortabele product is de draadloze blaaspijp met zuig- en blaasfunctie. Zo kan men een oproep initiëren door in de pijp te blazen of door aan de pijp de zuigen.

09

BED- EN STOELALARM –
VEILIGE NACHTRUST

Met deze bedscan worden patiënten of bewoners op een humane manier beschermd tegen valincidenten. Het systeem kan meerdere potentieel gevaarlijke situaties herkennen en kan per bewoner worden ingesteld. U bepaalt wanneer u gealarmeerd wilt worden. Met behulp van de klem kunt u de Bedscan eenvoudig op het bed monteren en indien gewenst verplaatsen naar een ander bed.

10

DRAADLOZE KNOP –
GEVOELIGE OPROEP

Deze draadloze en gevoelige oproepknop is geschikt voor mensen met beperkte motorische vaardigheden. Om een oproep te activeren volstaat het om de rode knop lichtjes aan te raken. Van zodra de oproep actief is, brandt het rode led-lampje zodat de patiënt een visuele bevestiging krijgt.

11

EPIWATCHER –
BEWEGINGDETECTIE

De Epiwatcher is een simpel en veilig product dat abnormale bewegingen registreert. Het beschikt over een uiterst gevoelige sensor die kleine bewegingen en schokjes kan waarnemen. Zo kan het zorgpersoneel op tijd gewaarschuwd worden in geval van afwijkend gedrag. Een groot voordeel van dit toestel is dat het alle specifieke bewegingen registreert én opslaat. En dit tot twintig berichten.

OOK INTERZORG
ZEGT ‘JA’ TEGEN
I-CALL
VAN ESSEC